Centerpartiet

Regeringen på väg att svika vallöfte om järnvägen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 15:28 CEST

I dag har regeringen presenterat infrastrukturpropositionen, som innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029.

Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson i infrastrukturfrågor, är kritisk till flera delar i propositionen. Bland annat saknar han en stor satsning på järnvägen i närtid.

- Precis som i många andra frågor väljer regeringen att lägga krutet på satsningar först efter valet 2018, trots att det behövs resurser här och nu. Vi i Centerpartiet lägger i vår budgetmotion en halv miljard mer än regeringen på förstärkt järnvägsunderhåll redan de kommande åren, säger han.

Något som inte nämndes alls på pressträffen med infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin var Norrbotniabanan, trots att Stefan Löfven så sent som för någon månad sedan i samband med besök i Norrbotten sade att den ska börja byggas under mandatperioden.

Centerpartiet vill att en förhandlingsperson omedelbart utses för att utreda förutsättningarna för utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.

- Klockan tickar allt närmare att Löfven sviker ett vallöfte som många norrlänningar räknat med att han ska hålla. Här måste regeringen ge tydligare besked. Ett första steg bör vara att utse en förhandlingsperson, säger Anders Åkesson.

En fråga som lyftes på regeringens pressträff var höghastighetsbanan. Propositionen innehåller ett principbeslut om nya stambanor för höghastighetståg, som ska byggas ut i den takt ekonomin tillåter.

- Det är bra att regeringen nu väljer att gå vidare med det som Alliansregeringen påbörjade i form av Sverigeförhandlingen. Centerpartiet är positiva till att få höghastighetstågen på plats, men en ansvarsfull finansiering och kostnadskontroll för detta är viktigt. Här behöver regeringen ge tydligare besked, säger Åkesson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.