FöretagarFörbundet

Regeringen plågar småföretagaren

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 10:23 CEST

ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska studier, har nu presenterat sin slutgiltiga utvärdering av den Nya Förmånsrättslagen som trädde i kraft 2004/2005. Återigen sågar ITPS lagen och anvisar en återgång till det gamla värdet på 100 % för företagsinteckningen. (se not.)FöretagarFörbundet är den organisation som kraftigast har kritiserat lagen och dess skadliga effekter. Nu bekräftas analysen av att även ITPS kommit till samma slutsats i sin slutrapport, säger Per Lidström, ordförande i förbundet. ITPS rekommenderade redan i sin första rapport, sommaren 2005, en snabb återgång till fullvärde 100 %. Den som hittills dyrt fått betala detta experiment är främst småföretagaren, den som behöver krediter till rörelsekapital för att driva sitt företag.Vad gör regeringen? De har i sin regeringsförklaring lovat att återställa till fullvärde men i det praktiska arbetet har man hamnat i långbänk om hur mycket högre än 55 % man skall föreslå! Det är närmast en skandal hur ärendet har handlagts och det blir mycket intressant att se vad som nu händer, fortsätter Per Lidström.Så länge inte regeringen levererar vad man gick till val på, så tjänar banker och finansieringsinstitut som erbjuder factoring och leasing, flera miljarder mera per år. Vinster som främst småföretagen pliktas att betala för att hålla rörelsekapital i verksamheten. Eftersom staten också skor sig i samma röra, så har intäkterna också där ökat med ca en halv miljard. Bankerna och staten i samma säng!Nu vill vi se en regering med handlingskraft! Återställ till fullvärde 100 % på företags-inteckningen vid kommande årsskifte. Landets småföretagare behöver bättre kreditvillkor och lägre borgensåtaganden. Så länge familjeekonomin är i farozonen blir det inga fler jobb men kanske färre på sikt. För att inte tala om de alarmerande siffrorna om investeringarna i industrin - de lägsta på över 25 år men det är inget konstigt i detta, inga pengar – inga investeringar, vanlig enkel företagsekonomi. Agera nu, alliansregeringen, och leverera det som ni gick till val på! Småföretagaren är faktiskt Sveriges framtid, avslutar Per Lidström.Not.

(Företagsinteckningen består av värdet på t ex kundfordringar, varulager och maskiner och inventarier som företagen ställer i säkerhet för krediter hos långivare. Med den nya lagen så reducerades värdet från 100 %, fullvärde, till endast 55 % vilket inneburit större krav från bankerna på företagen och företagaren samt inslag av andra dyrare finansiella lösningar.)För mer information kontakta: Per Lidström, ordförande, FöretagarFörbundet, 0703 – 72 08 40, Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet, 0705 – 53 66 70FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har idag över 31 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information se www.ff.se