Naturskyddsföreningen

Regeringen planerar dråpslag mot naturvården i budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:50 CEST

Enligt vad Naturskyddsföreningen erfar kommer regeringen i budgetpropositionen som presenteras den 22 september att föreslå att anslaget för biologisk mångfald skärs ner mycket kraftigt.


Anslaget för biologisk mångfald används bland annat för att köpa in mark som kan skyddas som t.ex. naturreservat. Det används också till kalkning av sjöar och bevarande av våtmarker. Syftet är att skapa skydd åt rödlistade (hotade) arter. Enligt vad Naturskyddsföreningen inhämtat föreslås anslaget att minskas med 200 miljoner nästa år och ytterligare 200 miljoner 2010. Det är ett allvarligt slag mot skyddet av hotade växter och djur i Sverige.

- Sänkta anslag skulle allvarligt försämra läget för många arter som redan hotas av utrotning i vårt land. Regeringens planer innebär ett dråpslag mot skyddet av värdefull natur i Sverige, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

I budgeten förra året skars naturvårdsanslaget ner med 50 miljoner kronor men efter protester från forskare, miljöorganisationer m fl. återställdes anslaget i årets tilläggsbudget. Men nu återkommer regeringen med ett mycket större nedskärningsförslag.

- Detta är värden som Sverige internationellt förbundit sig att bevara genom EU-direktiv och konventioner. Sänkta anslag motverkar möjligheterna att uppfylla Sveriges internationella åtaganden, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

I den genomgång av de nationella miljömålen som riksdagen beslutat om har flera myndigheter visat att det blir mycket svårt att nå flera av de uppställda målen. Det är t ex mycket långt kvar till målet att skydda skog i den omfattning som behövs för att bevara hotade skogslevande växter och djur.

- En minskning av anslaget skulle ytterligare hota flera av de nationella miljömål som riksdagen beslutat om. Miljömålen i sin tur är grunden för vår välfärd, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22.
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Klas Hjelm, naturvårdschef 070-2082391
klas.hjelm@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.seNaturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00