Miljödepartementet

Regeringen presenterar paket för bättre samexistens mellan människor och rovdjur

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 17:13 CEST


Regeringen satsar cirka 30 miljoner i år och nästa år i ett särskilt rovdjurspaket med start för akutgrupper redan i år. I paketet finns åtgärder för att människor som lever och har sin försörjning i rovdjurstäta områden ska känna sig tryggare.Utgångspunkten för Sveriges rovdjurspolitik är att våra fem stora rovdjur ska ha en självklar plats i den svenska naturen.

- Vi har ett gemensamt ansvar att värna och bevara våra rovdjur. Samtidigt är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som är väl förankrad i hela befolkningen. Det här paketet tillsammans med arbetet som regeringens rovdjursutredare gör är viktiga steg för att skapa förtroende, säger miljöminister Lena Sommestad.
Regeringen gör en särskild satsning beträffande rovdjurspolitiken med inriktning på förstärkning för länsstyrelsernas arbete med rovdjursfrågor, akutgrupper vid rovdjursangrepp, information och kunskapsuppbyggnad samt metodutveckling av förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp.

- Det här är viktiga åtgärder för att förankra rovdjurspolitiken. Men vi får inte tappa fokus på dessa frågor och vi måste noggrant lyssna på människor som lever nära våra rovdjur, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Paketet innehåller:

1. En försöksverksamhet inrättas i Dalarnas och Värmlands län med rovdjursakutgrupper på länsstyrelserna som ska rycka ut snabbt vid rovdjursangrepp, oro för angrepp eller förekomst av rovdjur. Grupperna ska ledas av en tjänsteman på länsstyrelsen men den ska också ha representation från lokala intressegrupper. Gruppen ska snabbt kunna ta hand om och ge information i ersättningsfrågor och också kunna snabbt handlägga en förfrågan till Naturvårdsverket (om det rör varg) eller länsstyrelsen om skyddsjakt av problemdjur. Rovdjursakutgrupperna blir en försöksverksamhet i Dalarna och Värmland med början 1 juli, 2006. Kostnaden beräknas till fyra miljoner per år.

2. Viltskadecenter vid SLU får fem miljoner per år extra i tre år för förebyggande åtgärder. Det kan t.ex. handla om ett utökat och intensifierat arbetet med att göra jakthundar "vargrena", och utvecklingen av sändare på tamdjur.

3. På länsstyrelserna i de län där rovdjuren ökat den senaste tiden har arbetet blivit omfattande de senaste åren. Därför bedömer regeringen att anslaget till dessa länsstyrelser bör ökas med 11 miljoner om året för att dessa snabbare och effektivare ska kunna handlägga rovdjursfrågor.

4. Regeringen gör också en stor landsövergripande utbildningssatsning på rovdjursinformation. Satsningen beräknas kosta tio miljoner under två år.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop 2005/06:100 Ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)
Nyhetsblad: Satsning på bättre samexistens mellan människor och rovdjur (http://www.regeringen.se/sb/d/6614/a/62277)