Miljöpartiet de gröna

Regeringen prioriterar ned folkhälsopolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:44 CEST

Samma dag som Socialstyrelsen presenterar nationella riktlinjer för folkhälsan så tar regeringen bort 119 miljoner kronor för folkhälsoarbete ur budgeten. Detta är en anmärkningsvärd nedprioritering av en regering som säger sig vilja minska sjukskrivningarna och ohälsan, säger Gunvor G Ericson, folkhälsopolitisk talesperson.
- Det finns behov av att på allvar lyfta folkhälsofrågorna i Sverige. Det finns skillnader i hälsa hos befolkningen som är oacceptabla. Att främja hälsa är att styra samhället mot långsiktig hållbarhet, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Det handlar om att forma samhällsstrukturer som skapar goda förutsättningar för människors levnadsvillkor. Därigenom underlättas och stimuleras enskilda individer till goda levnadsvanor, säger Gunvor G Ericson.

- Regeringen säger sig vilja minska sjukskrivningarna och ohälsan men tar bort både ministerposten folkhälsominister och en stor del av budgeten för folkhälsoarbete. Anslaget minskas med nära 119 miljoner kronor. Det är anmärkningsvärt att regeringen nedprioriterar det breda folkhälsoarbetet samtidigt som Socialstyrelsen i dag presenterat nationella riktlinjer.

Socialstyrelsen redovisar att i Sverige beror 20 procent av alla för tidiga dödsfall och funktionsnedsättningar på ohälsosamma levnadsvanor. För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa har nu Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer på området

Att sjuktalen går ned är inte lika med att människor blivit friskare, det statistiken visar är de som fått ersättning från sjukförsäkringen. Sverige har fortfarande stora skillnader i hälsa. Medelålders och äldre har haft en bättre hälsoutveckling än yngre, och män en bättre hälsoutveckling än kvinnor. Sociala skillnaderna i hälsa är dessutom fortsatt stora mellan socioekonomiska grupper och mellan låg- och högutbildade. Bland kvinnor har skillnader i medellivslängd till och med ökat mellan låg- och högutbildade sedan slutet av 1980-talet. Även mellan olika områden är skillnaden stor, till exempel är medellivslängden mellan Sundbyberg och Mörby i Stockholm lika stor som mellan Sverige och Albanien.


FÖR VIDARE INFORMATION:
Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook