Banverket

Regeringen prövar järnvägsutbyggnad i markplanet genom Åkarp och Hjärup

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:23 CET

Banverkets generaldirektör har skrivit under "Begäran om tillåtlighetsprövning" för utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår på sträckan mellan Arlöv - Flackarp, något som innebär att ärendet nu överlämnas till regeringen för prövning enligt miljöbalken.

Trafiken på den aktuella delen av Södra stambanan är så omfattande att kapaticitetstaket har nåtts. Detta medför att antalet tåg tidvis måste begränsas och att störningar och förseningar lätt uppstår.

Kraftig trafikökning
Tågresandet i Skåne har fördubblats de fem senaste åren och förväntas fortsätta att öka, inte minst med den potential som finns i Öresundsförbindelsen och den pågående utbyggnaden av Citytunneln i Malmö och av Västkustbanan.

För att klara det ökande transportbehovet krävs en utbyggnad från två till fyra spår på den 8 kilometer långa sträckan från Arlöv norr om Malmö till Flackarp strax söder om Lund.

Utbyggnad i markplan
Banverket förespråkar ett utbyggnadsalternativ som innebär att spåren läggs i markplanet med sidoplattformar på de tre stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup. Kostnaden beräknas bli strax under 1,3 miljarder kronor.

Alternativet att bygga en tunnel i Åkarp har förkastats på grund av den stora merkostnad det skulle innebära. En utbyggnad med tunnel skulle kosta ytterligare 1-1,5 miljarder kronor.

Med erfarenhet av tidigare prövningar bör regeringens svar komma om cirka ett år.


Kontakta:

Ingela Olofsson
Projektansvarig, Banverket
040-20 25 79
0706-34 83 02
ingela.olofsson@banverket.se

Håkan Petersson
Projektledare, Banverket
040-20 29 34
0702-92 31 31
hakan.petersson@banverket.se