Utbildningsdepartementet

Regeringen rådfrågar Sveriges studenter

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 08:51 CEST

Regeringen tar nu hjälp av Sveriges studenter för att få fram de viktigaste frågorna i Bolognaprocessens sociala dimension.

- För mig är det helt naturligt att vända mig direkt till landets studenter för att få fram vad som är viktigast i arbete med att förbättra Europas studenters studiesociala situation, säger Leif Pagrotsky.

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky har ett brev till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) bett om idéer och synpunkter på framförallt två områden:
- Hur ska vi agera för att alla de 45 länderna ska kunna åta sig att göra framsteg inom den sociala dimensionen?
- Vilka delar i den sociala dimensionen är särskilt angelägna för att åstadkomma en bättre situation för Europas studenter?

SFS:s synpunkter ska överlämnas till regeringen senast den 12 april.

Vid ministermötet i Bergen i maj 2005 pekade utbildningsministrarna i den så kallade Bolognaprocessen ut ett antal områden som borde prioriteras i arbetet fram till nästa ministermöte i London 2007. Ett av dessa områden var den "sociala dimensionen" - studenternas sociala, praktiska och ekonomiska förutsättningar att studera. Vid mötet bestämdes också att Sverige skulle leda den arbetsgrupp inom Bolognaprocessen som heter Working Group on Social Dimension and Data on the Mobility of Staff and Students in Participating Countries.

Bolognaprocessen syftar till ett ökat europeiskt samarbete inom högre utbildning och har tre övergripande mål: att främja mobilitet och anställningsbarhet samt göra Europa attraktivt att studera i för studenter från hela världen. Processen startade 1999 och inkluderar idag 45 länder.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se