Riksdagen

Regeringen raserar ett sammanhållet tågsystem!

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:40 CEST

Det stora problemet för det svenska järnvägssystemet är kapacitetsbrist, det är fullt på spåren, och detta löser man inte genom en avreglering av tågmarknaden. Det skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i en gemensam motion som lämnats in till riksdagen.


Lena Hallengren (S) är ny ordförande i trafikutskottet, hon menar regeringen är ideologiskt förblindad som tror att ökad konkurrens och fler operatörer på spåren, kommer att leda till förbättrad och utökad trafik. Hallengren menar att regeringen har satt operatören i fokus istället för resenären.

- Regeringen verkar ha glömt bort resenären och i sitt förslag och bara fokuserat på operatören. Det är minst sagt beklagligt. Vi anser att det är den enskilde resenären som ska sättas vara i fokus när man funderar på hur man ska lösa ett transportbehov inom persontrafiken. T.ex. är tillgängligheten till stationer, bytespunkter och hållplatser av stor betydelse för att öka intresset för att resa kollektivt, säger Lena Hallengren i en kommentar.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är inne på samma spår,

- Investeringar i nya vagnar är så pass dyrt att lönsamheten måste vara garanterad för att investeringarna ska bli genomförda. Dessutom behöver resenärerna ett järnvägssystem där byten och biljettsystem gör det enkelt och billigt att åka tåg. Detta talar för ett statligt ansvar för järnvägstrafiken och för att det finns fördelar med att SJ får behålla den ensamrätt bolaget har idag, säger Västerpartiets ledamot i trafikutskottet Peter Pedersen.

- Vill vi att människor ska välja att resa klimatsmart istället för att ta bilen måste vi kunna erbjuda en attraktiv tåg- och kollektivtrafik. All internationell erfarenhet visar att en avreglering tvärtom minskar attraktionskraften för tåg- och kollektivitrafiksresande, säger Karin Svensson Smith, Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson.


De tre partierna lyfter fram fem solklara nackdelar med att avreglera tågmarknaden:

* Försämrad samordning av järnvägssystemet
En konkurrenskraftig järnväg fordrar en effektiv samordning av trafik, biljettsystem och trafikinformation. Hur köper man en hel resa med byten mellan olika aktörer om det inte finns en samordning med tider och biljetter? En jättebrist i regeringens förslag är att man inte lämnat några tillfredställande svar på hur detta ska kunna tillgodoses i ett avreglerat system.

* Bytesresorna försämras
Många trafikanter är beroende av att kunna byta linjer för att genomföra hela resan. Med operatörer som "plockar russinen ur kakan" på kommersiellt lönsamma sträckor, blir det svårt att upprätthålla trafik på de sträckor som ensamma kanske inte är lönsamma. Många byten sker också till buss. Med många fler operatörer på spår att ta hänsyn till kan bytesmöjligheterna försvåras och försämras för resenären.

* Den regionala tågtrafiken hotas
Fjärrtågen är mer lönsamma att trafikera. Med ett avreglerat system finns det uppenbar risk att den högre betalningsviljan hos fjärrtågsresenärerna kommer att förändra trafikutbudet. Alltså färre regionaltåg och därmed sämre utbud för resenärerna.

* Dyrt för skattebetalarna
De mindre attraktiva sträckorna lämnas till skattebetalarna. Det kommer inte att vara attraktivt att trafikera de minst olönsamma sträckorna. Då blir det skattebetalarna som kommer stå för notan av dessa.

* Svårare att uppnå klimatmålen
Om det inte är både tillgängligt och attraktivt att åka tåg, kommer resenärerna i större utsträckning välja andra alternativ, så som flyg, buss eller bil. Samtliga av dessa är mindre miljövänliga val.


För mer information
Frida Carlsson
Pressekreterare Socialdemokraterna
070-2731555

Maria Almström
Pressekreterare Vänsterpartiet
0708-314543

Annika Jacobson
Pressekreterare Miljöpartiet de Gröna
0702-305552