Kulturdepartementet

Regeringen ratificerar den europeiska landskapskonventionen

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 14:19 CET

Regeringen beslutade igår att ratificera den europeiska landskapskonventionen. Det är en regional konvention för Europa som innebär att slå vakt om och erkänna betydelsen av det omgivande landskapet. Konventionen syftar bl.a. till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap. Den har arbetats fram av Europarådet och omfattar de länder som är medlemmar av Europarådet.

Regeringen har samtidigt uppdragit åt Riksantikvarieämbetet att i samverkan med berörda myndigheter initiera utvecklingsarbete med konventionens tillämpning i Sverige. I uppdraget ingår även att föreslå vilka myndigheter som ska ansvara för samordningen av konventionens tillämpning i olika samhällsprocesser.

- Det är bra att Sverige nu kan ratificera den europeiska landskapskonventionen och att det kunnat göras inom det befintliga regelsystemet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.


Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91