Näringsdepartementet

Regeringen säger ja till Norra länken-planer

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 10:20 CEST

Regeringen har i dag fattat beslut om arbetsplanen för Norra länken i Stockholm. Vägverkets beslut att fastställa arbetsplanen för delen Norrtull-Värtan har överklagats av ett tiotal personer och flera lokala miljöorganisationer, men regeringen avslår alltså överklagandena. Regeringen har i dag också fattat beslut om att avslå överklagandena över detaljplanen för delen Norrtull-Roslagstull.

Norra länken är en ny trafikled där stora delar av E20 läggs i tunnlar mellan E4 vid Norrtull via Roslagstull till Värtan och till Frescati. Den innebär bland annat en halvering av trafiken på Valhallavägen och andra hårt belastade innerstadsgator. Utbyggnaden av länken kommer att medföra stora förbättringar bland annat när det gäller luftkvalitet inte bara för de boende och verksamma utmed Cedersdalsgatan, Valhallavägen och Lidingövägen utan också i övrigt inom stora delar av Stockholms nordöstra innerstad.

En grundläggande förutsättning för regeringens beslut har varit att utbyggnaden av trafikleden kan ske utan vare sig intrång i eller skada på nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Detta är möjligt bland annat genom att tunnlarna kommer att förläggas djupare invid Bellevueberget än enligt de ursprungliga planerna.

- Byggandet av Norra länken är ett viktigt projekt för Stockholm och det är mycket glädjande att vi idag kommer ett steg närmare ett förverkligande, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

- Projekt av den här storleken påverkar många kvinnor och män och det är därför viktigt att vi verkligen prövar dem innan vi sätter spaden i jorden. Den prövningen är vi nu klara med. För mig som arbetar med trafikfrågor och trafiksäkerhet är det glädjande att vi kan skapa trafiksäkrare gator i den tätbebyggda miljön i norra Stockholm, samtidigt som vi förkortar restiderna för många resenärer och ökar kapaciteten.

- En viktig pusselbit faller nu på plats som skapar förutsättningar för ett förverkligande av Stockholms stadsutvecklingsprojekt. Detta kan möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom Hjorthagen, Värtan och Norra stationsområdet samtidigt som miljösituationen förbättras för många boende som i dag är störda av dålig luft och buller, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en kommentar.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se