Sportfiskarna

Regeringen saltar elräkningarna

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 10:12 CET

Mitt i den smällkalla vintern med skenande elräkningar för hushållen saltar regeringen notan med subventioner till redan lönsam vattenkraft. En rapport från Sportfiskarna visar att elkonsumenterna tvingas betala 400 Mkr/år till ägarna av småskalig vattenkraft. Subventionerna orsakar utarmning av den biologiska mångfalden och ökar trycket på utbyggnad av våra sista orörda vattendrag.

Stödet är kostnadsineffektivt, samhällsekonomiskt skadligt och går stick i stäv med de av Riksdagen fastslagna miljömålen. Subventionerna går till större delen till redan mycket lönsamma elbolag och redan befintliga anläggningar. Tillskottet av ny energi från de anläggningar som får stöd är mycket litet.

Imorgon torsdag presenteras regeringens proposition om höjda mål i elcertifikatsystemet.  
- Att avskaffa subventionerna till småskalig vattenkraft borde vara en självklar åtgärd för varje rationell och ansvarstagande regering, skriver Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén och generalsekreterare Stefan Nyström i en debattartikel i onsdagens Göteborgs Posten.

Sportfiskarna menar att det inte finns några som helst rationella skäl att behålla subventionerna till den småskaliga vattenkraften.
- Det hotar inga jobb att ta bort stödet. Tvärtom skapar det förutsättningar för nya arbetstillfällen inom den växande natur- och sportfisketurismen. Det kostar inga pengar för staten, däremot minskar det hushållens höga utgifter för el! Det minskar också konflikterna med EU-direktiv och det bidrar till att uppnå miljömålen. Med andra ord en extremt kostnadseffektiv åtgärd med god måluppfyllelse, skriver Ollén och Nyström.


Ytterligare information:
Rapport om effekterna av subventionerna till småskalig vattenkraft (länk)

Stefan Nyström, Generalsekretare Sportfiskarna, 070-844 88 75

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.