Näringsdepartementet

Regeringen satsar 1,5 miljoner kronor för att få fram enhetliga tekniska termer

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:58 CEST

Regeringen har idag beslutat om ett bidrag på 1,5 miljoner kronor till Terminologicentrum för att bygga upp en rikstermbank för att säkerställa tillgång till, och en god kvalitet, på svenska termer inom teknikområdet.

Åtgärden är en följd av den IT-politiska propositionen som lades fram i juni 2005. Termer är en del av standardiseringen och ett nödvändigt redskap för att IT skall kunna utnyttjas effektivt i olika typer av verksamheter och affärsprocesser. Fokus kommer att ligga på informationsinnehåll och på att göra informationen tillgänglig för nya tjänster och funktioner

- En bra utformad och kvalitetssäkrad termbank kommer att bli ett effektivt verktyg för både företag och myndigheter samt för utvecklingen av nya IT-tjänster, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till beslutet.
- Tekniken i sig är många gånger komplicerad och vi tjänar alla på att vi använder enhetliga termer.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 36 31
070-592 45 46

Lena Hägglöf
Ämnesråd
08-405 23 29