Finansdepartementet

Regeringen satsar 12 miljoner på ökad användning av e-legitimationer

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:14 CEST


Under 2006 satsar regeringen dryga 12 miljoner kronor på att öka användningen av e-legitimationer.

Tillgång till elektroniska legitimationer är en förutsättning för enkel och säker elektronisk kommunikation, utvecklad service till medborgare och företag samt effektivare ärendehantering och informationsspridning inom offentlig förvaltning.

Samtidigt har små myndigheter och kommuner inte alltid tillräckliga resurser för att utnyttja e-legitimationer, vilket hämmar utvecklingen av mer avancerade e-tjänster i den offentliga förvaltningen. Regeringen avser därför att genomföra ett treårigt program för att stimulera en ökad användning av e-legitimationer och infratjänster.

I samband med satsningen får Verket för förvaltningsutveckling uppdraget att utarbeta formerna för det treåriga programmet och med anslagna medel svarar för kostnaderna för e-legitimationer och infratjänster. För att få största möjliga spridning och effekt av satsningen kommer verket också att få i uppdrag att informera berörda myndigheter, landsting och kommuner om programmet.

- Jag är glad att vi nu kan satsa på en ökad användning av e-legitimationer inom förvaltningen. Vi har kommit långt med utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten och jag vill fortsätta driva på utvecklingen, säger Sven-Erik Österberg, minister med ansvar för offentlig förvaltning.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Désirée Veschetti Holmgren
Departementssekreterare
08-405 54 94-------------------------
Läs mer
-------------------------
Teamsida för vårpropositionen för 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)