Finansdepartementet

Regeringen satsar 30 miljoner per år på finansmarknadsforskning

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 16:27 CET

Regeringen har gett Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Syftet med satsningen är att stödja utvecklingen av forskning som är både internationellt konkurrenskraftig och har en hög relevans för den finansiella sektorns aktörer i privat och offentlig verksamhet.


- En stabil och effektiv finansiell sektor är en viktig del i regeringens arbete för att förbättra förutsättningarna för nya jobb och företag. Finansmarknadsforskningen förväntas bidra till att förbättra förutsättningarna för svensk tillväxt och välstånd. Satsningen kan också leda till ökad förståelse av hur finansiella kriser uppstår, förebyggs och vid behov kan mildras, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Forskningssatsningen, som ska ske efter samråd med Vetenskapsrådet, ska utformas för att skapa starka forskningsmiljöer. Satsningen är tvärvetenskaplig och ska ha en tydlig koppling till utbildning inom området.

Utgångspunkten för satsningen är att forskningsmedlen ska utlysas inom brett definierade problemområden. Den ska fördelas med avseende på vetenskaplig kvalitet och relevans för finansmarknadens aktörer. Regeringen kommer att föreslå att riksdagen godkänner finansieringen av ett särskilt anslag om 30 miljoner kronor för att stödja forskningen. Riksdagen har tidigare ställt sig bakom formerna för satsningen.

En förutsättning för det program som ska tas fram är att den privata finansiella sektorn bidrar till den totala satsningen, med mål att nå upp till samma årliga belopp som staten satsar.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Niclas Alsén, kansliråd
Enheten för finansiell analys och myndighetsstyrning
08-405 27 04