Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar 40 miljoner mot mobbning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:30 CET

- Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan, säger Jan Björklund

Regeringen har idag fattat beslut om att satsa 10 miljoner kronor om året fram till 2010 på att hitta och sprida förebyggande åtgärder mot mobbning. Metoderna ska vara dokumenterat fungerande eller forskningsbaserade. Med anledning av beslutet ger skolminister Jan Björklund följande kommentar.

- Sverige har varit ett u-land när det gäller mobbningsbekämpning. Även om nästan alla skolor har olika mobbningsprogram och planer så vet vi inte om de fungerar.

- Många skolor handlar i bästa välvilja men famlar i blindo. När en patient ska opereras så skulle vi aldrig acceptera en läkare som inte använde forskningsbaserade metoder utan i stället gissade sig till vilken metod han eller hon skulle använda.

- Uppdraget från regeringen är att hitta och sprida fungerande metoder mot mobbning. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan, säger skolminister Jan Björklund.

Fakta:
Regeringens förslag mot mobbning

Myndigheten för skolutveckling ges i uppdrag att sammanställa och kartlägga forskningsbaserade metoder och åtgärder mot mobbning. Metodernas effekter skall vara systematiskt utvärderade.

Myndigheten ska även ge stöd till ytterligare utvärdering av befintliga metoder som används mot trakasserier och mobbning.

Utifrån karläggningen ska myndigheten utforma en utbildningssatsning riktad till kommuner och skolor.

Målsättningen är att metoder som använd i skolorna ska vara utvärderade och kvalitetssäkrade.Kontakt:
Anders Andrén
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 28 15
070-188 65 55
anders.andren@education.ministry.se