Socialdepartementet

Regeringen satsar 550 miljoner på företagshälsovård

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:38 CET

Regeringen har beslutat om den förordning som kommer att reglera fördelningen av 550 miljoner till företagshälsovården under 2010 och framåt. Syftet med satsningen är att stärka den företagsnära sjukvården och erbjuda sjukskrivna tidiga åtgärder för återgång i arbete.

- Det är med stor glädje som jag nu konstaterar att den sista pusselbiten i regeringens satsningar på en företagsnära sjukvård är på plats, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson med anledning av beslutet. Jag vill framför allt uppmana små arbetsgivare, som ännu inte tecknat avtal om företagshälsovård för sina anställda, att ta vara på den möjlighet som vi nu erbjuder.

Fakta:
Stödet till företagshälsovården utgår i fyra delar:
1. Grundbidrag om högst 100 kronor per ansluten anställd (200 kronor för små arbetsgivare (mindre än 20 anställda)).
2. Tilläggsbidrag för läkarbesök och en bedömning av den anställdes arbetsförmåga om högst 350 kronor per besök.
3. Tilläggsbidrag för koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete och arbetsanpassning under de första 45 dagarna av en anställds sjukfall. Bidraget uppgår till högst 4 500 kronor per insats eller högst antalet anslutna anställda x 0,016 x 4 500 kronor.
4. Stöd lämnas även för medicinsk service med ett belopp som högst motsvarar antalet anslutna anställda x 100 kronor.


Kontakt:
Amanda Rafter
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 33 71
070-320 38 78