Socialdepartementet

Regeringen satsar halv miljard på bättre sjukintyg

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:24 CET

I dag undertecknar regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett avtal som syftar till att förbättra kommunikationen mellan sjukvården och Försäkringskassan när det gäller sjukskrivning. Satsningen ska förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen.

En mycket viktig del handlar om att höja kvaliteten på de medicinska underlagen som ligger till grund för beslut om sjukpenning. Kvaliteten på dessa är i dag undermålig och endast 25 procent håller en sådan kvalitet att Försäkringskassan kan göra rättssäkra bedömningar av rätten till sjukpenning.

- Jag ser det här som ytterligare en förutsättning i arbetet för att skapa en rättssäker och human sjukskrivningsprocess, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Satsningen är en del av den så kallade sjukskrivningsmiljarden, en satsning som nu förlängs med ett tvåårigt avtal. Som tidigare finns det två delar i sjukvårdsmiljarden; en rörlig och en villkorad del. Den rörliga delen utgår som tidigare i proportion till utvecklingen av sjukfrånvaron i landstingen.Kontakt:
Amanda Rafter
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 33 71
070-320 38 78