Utrikesdepartementet

Regeringen satsar på att bidra till att rädda ytterligare fyra miljoners barns liv

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 09:43 CEST

Regeringen har beslutat att öka bidraget till den globala vaccinalliansen, GAVI, till 250 miljoner kronor för 2011. Detta som ett som  led i regeringens satsning på att minska barnadödligheten i världens fattigaste länder.

Världens ledare samlas i London den 13 juni för att tillsammans säkerställa att GAVI får nödvändiga resurser för att rädda ytterligare 4 miljoner barns liv fram till 2015. Biståndsministern Gunilla Carlsson kommer att presentera det svenska bidraget samt tala om regeringens prioriteringar vad gäller uppfyllandet av milleniemålen.

GAVI har de senaste decenniet vaccinerat 288 miljoner barn och bidragit till att rädda 5 miljoner barns liv. GAVI:s beprövade affärsmodell och effektiva organisation går ut på tydliga fokus på de fattigaste länderna, kopplat till att effektiva vacciner  finns tillgängliga. Detta bidrar sammantaget till att GAVI bedöms som en effektiv kanal för svenska biståndspengar och en oumbärlig aktör i den fortsatta kampen för att minska barnadödligheten i världen.

Fram till 2015 har GAVI som målsättning att vaccinera ytterligare 243 miljoner barn, inklusive 53 miljoner vaccinerade mot rotavirus och 90 miljoner mot pneumokocker. Pneumoni är den ledande dödsorsaken för barn under fem år - enbart i Afrika dör 750 000 barn om året i pneumoni.  Rotavirus-orsakad diarré dödar en halvmiljon barn om året - främst i fattiga länder.

Det höjda bidraget till GAVI är ett exempel på hur genomförandet av den nya svenska biståndspolitikens väljer att prioritera ett tydligt resultatfokus, innovativa arbetssätt och fokus på kvinnor och barns hälsa.

Bakgrund
GAVI är ett unikt partnerskap och allians som samlar regeringar, FN (WHO och UNICEF), filantroper (bl a Gates Foundation), läkemedelsindustrin, den finansiella sektorn, Världsbanken, forskningsinstitutioner, och civila samhället.

GAVI:s målsättning är att bidra till minskad barnadödlighet i världen genom att öka användningen av befintliga vacciner, och främja innovation och utvecklingen av och tillgången till nya vacciner, i fattiga länder.


Kontakt:
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97