Socialdepartementet

Regeringen satsar på att utveckla statistik om väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 14:02 CEST

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett system för att följa väntetider på landets sjukhusbundna akutmottagningar.

I uppdraget ingår dels att fastställa viken väntetidsstatisk som ska samlas in, dels att påbörja en sådan insamling. Socialstyrelsen får också i uppdrag i att föreslå kompletterande kvalitetsindikatorer för akutsjukvården utöver de väntetidsdata som myndigheten ska arbeta fram.

Socialstyrelsen tilldelas 3 miljoner kronor under 2011 för uppdraget och ska redovisa uppdraget i sin helhet senast 20 december 2013.

Kontakt:
Marie Skogward
Pressekreterare
hos Göran Hägglund
076-768 59 05