Fackförbundet ST

Regeringen satsar på bättre hälsa och färre sjukskrivningar i statstjänsten

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 00:00 CEST

- Ett lovvärt initiativ av regeringen! ST har fått gehör för sina krav, säger ST:s förbundsordförande Annette Carnhede om regeringens beslut att inrätta ett forum för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro i staten.

En av regeringen utsedd ordförande, Socialstyrelsens GD Kerstin Wigzell, kommer att leda en arbetsgrupp med tillhörande sekretariat inom Finansdepartementet. Även företrädare för statliga myndigheter och fackliga organisationer kommer att ingå.

- Det här är efterlängtat från ST:s sida! För oss har arbetsmiljön varit en central fråga för förbundets insatser. 1999 visade ST:s arbetsmiljöundersökning på problemen med den arbetsrelaterade ohälsan i staten. 2001 gjorde vi en uppföljning, som visade att situationen inte hade förbättrats utan snarare försämrats inom vissa områden. Därför är det nu glädjande att regeringen har hörsammat våra krav på en bättre arbetsmiljö för statens egna anställda. Vi deltar redan aktivt i det arbetet och ser givetvis fram emot att få göra det inom Forum för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro i staten! säger Annette Carnhede.

I första hand ska verksamheten inriktas mot information, seminarier, hearings och utåtriktade insatser. Målgruppen är myndighetschefer, anställda och fackliga företrädare vid statliga myndigheter.

Övriga ledamöter är:
- Ann-Marie Begler, överdirektör, Rikspolisstyrelsen
- Mats Ericson, generaldirektör, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
- Kjell Jansson, generaltulldirektör, Tullverket
- Magnus Söderström, rektor, Mälardalens högskola
- Erika Thelning, vd, Trygghetsstiftelsen
- Ines Uusmann, generaldirektör, Boverket
- företrädare för Offentliganställdas Förhandlingsråd, SACO och SEKO

Forumet ska redovisa sitt arbete senast den 31 mars 2005.

--------------------------------------------------------------------------------

För mer information, välkommen att kontakta:
- Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande, tel 070-641 12 15
- Torbjörn Carlsson, ombudsman, tel 070-658 49 29

Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73