Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar på Dans i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:05 CEST

Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd och Elevorganisationen har utformat en gemensam överenskommelse om Dans i skolan. Vid nästa veckas regeringssammanträde kommer skolminister Ibrahim Baylan att föreslå att Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom får disponera 800 000 kronor i år för arbetet med Dans i skolan inom den gemensamma överenskommelsen.


Avsikten med programmet Dans i skolan är att dans lyfts fram i skolans kursplaner, att dans erbjuds i alla lärarutbildningar samt att stimulera metodutveckling och forskning inom området dans i skolan.

- Dans är så mycket mer än bara fysisk aktivitet, vilket är viktigt i sig. Dans är att lära sig koordinera sina rörelser och att hitta sätt att uttrycka sig konstnärligt. Och dansen är en mötesplats för olika kulturer och kan överbrygga språkbarriärer, säger skolminister Ibrahim Baylan.

Målet med Dans i skolan är att främja fysisk aktivitet genom att alla barn och elever får tillgång till dans och att genom dansen främja lärandet. Programmet ska inspirera och stödja skolor och lärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får möjligheter att dansa i skolan. En viktig del av satsningen är den kompetensutveckling, som lärarna erbjuds.

Barns genuina behov av lek och rörelse är stort. Intresset för dans ökar och bland annat genom den nya skrivningen i läroplanerna ska nu alla elever erbjudas daglig fysisk aktivitet utöver ämnet idrott och hälsa. Efterfrågan på danslärare är mycket stor i hela landet. Flera lärarutbildningar har nu introducerat dans och nu finns också Sveriges första danslärarutbildning. Behovet av kompetensutveckling i dans för klasslärare, idrottslärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal är stort.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35