Näringsdepartementet

Regeringen satsar på Glasriket och ökar det regionalpolitiska stödet till Kalmar och Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 08:24 CEST

Regeringen satsar 5 miljoner kronor på Glasriket och ökar det regionalpolitiska stödet till Kalmar och Kronobergs län med 4 miljoner

Regeringen har i dag beslutat att anslå 3 miljoner kronor till om- och tillbyggnad av hyttan i Pukeberg i Nybro kommun så att Arkivet för Svensk Formgivning kan flytta in i de nygamla lokalerna under 2005. Samtidigt har regeringen beslutat att ge 2 miljoner kronor till Länsarbetsnämnden i Kalmar för att bidra till projektet att flytta Arkivet från Kalmar Konstmuseum. Besluten är ett led i arbetet med att ta till vara tillväxtmöjligheterna i Glasriket.

- Glasriket är en av Sveriges främsta turistattraktioner och är tillsammans med vårt svenska glas en av våra viktigaste exportprodukter, säger Ulrica Messing, statsråd med ansvar för regional utvecklingspolitik.

- Arkivet för Svensk Formgivning fyller en stor funktion för designforskningen i Sverige. En flyttning av arkivet till Pukeberg stärker både arkivets och områdets ställning eftersom det där kan samverka med näringsliv, glasindustri, designutbildning och besöksnäring.

Bidraget från Länsarbetsnämnden sker i form av en subventionering av hyttans byggkostnader. Genom att långtidsarbetslösa byggnadsarbetare erbjuds anställning får Länsarbetsnämnden bevilja anställningsstöd med förhöjda dagsverkskostnader upp till totalt 2 miljoner kronor.

- På både lång och kort sikt har projektet positiva effekter för sysselsättningen i en region som drabbats hårt av varsel det senaste året. Det betyder mycket för näringslivsutvecklingen och långtidsarbetslösa byggnadsarbetare, som har en besvärlig arbetsmarknadssituation, får möjlighet till jobb, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Regeringen har också beslutat att höja det regionalpolitiska stödet för 2004 till Kalmar län med 2,5 miljoner och till Kronobergs län med 1,5 miljoner kronor. Pengarna är avsedda främst för insatser i de regionala tillväxtprogrammen, exempelvis för att stimulera nyföretagande och utveckling av kluster och innovationssystem.

- Det känns bra att vi kan öka det regionalpolitiska anslaget till två län som jag vet har många initiativ på gång, säger Ulrica Messing. Länen bestämmer nu själva hur de inom ramen för arbetet med tillväxtprogrammen vill använda pengarna för att öka tillväxten i regionen.

Ny- och ombyggnaden beräknas kosta 15 miljoner kronor och av detta garanterar Nybro kommun ca 10 miljoner kronor för arkivets grundbehov och regeringen skjuter till resterande del (3 mnkr till Regionförbundet i Kalmar (dnr N2004/3355/RUT)+2 mnkr Lan Kalmar).


Kontakt:
Daniel Pettersson
hos Ulrica Messing
070 680 23 94


Therese Svanström
hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 38 16
070-298 32 44


Lars Stenström
Kansliråd, regional utveckling
08 405 15 88

Eivy Häggström
Kansliråd
08-405 12 14