Socialdepartementet

Regeringen satsar på mångfald och entreprenörskap i vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 15:22 CET

Regeringen har idag beslutat att ge Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 1 miljon kronor vardera för att årligen under perioden 2009-2012 följa upp, rapportera och bedöma utvecklingen när det gäller mångfald och entreprenörskap i vård och omsorg samt föreslå åtgärder för att främja en positiv utveckling.

I syfte att stärka patienters och brukares ställning har regeringen genomfört en rad åtgärder för att öka valfriheten inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Bland annat har regeringen infört vårdval i primärvården och lag om valfrihetssystem (LOV) samt omreglerat apoteksmarknaden och avskaffat den så kallade stopplagen. Det är nu dessutom lättare att få F-skattsedel för de som startar företag inom välfärdsområdet med endast en eller ett fåtal uppdragsgivare. Regeringen bedömde dock i budgetpropositionen för 2010 att ytterligare satsningar var nödvändiga för att stimulera och förenkla företagande och entreprenörskap inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

- För att vi ska få en ökad valfrihet för patienter krävs det att entreprenörer och ideella organisationer ser vård- och omsorgssektorn som intressanta marknader och att konkurrensen fungerar bra. Det är därför viktigt att från regeringens sida stödja att utvecklingen går åt rätt håll, säger socialminister Göran Hägglund.

Myndigheterna ska också göra insatser för att stödja kommuner och landsting med kunskap om förutsättningar för mångfald och entreprenörskap vid konkurrensutsättning. De skall också bistå regeringens nationella välfärdsutvecklingsråd med underlag för en nationell strategi för det fortsatta arbetet.

I uppdraget ligger att rapportera om analyser av mångfald av utförare, företagens lönsamhet, tjänsteutbudets utveckling, produktivitet, innovationer och följa marknadens utveckling. Syftet är att ge patienter och brukare en ökad kvalitet och valfrihet inom vård och omsorg.
Myndigheterna ska lämna en rapport våren 2010, och uppdraget ska slutredovisas i december 2012.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12