Socialdepartementet

Regeringen satsar på minskad ohälsa

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:26 CEST

- Regeringen föreslår att en ny tillsynsmyndighet för socialförsäkringar bildas. Genom att bilda en inspektion över socialförsäkringen kommer kvaliteten och rättsäkerheten att kunna öka samtidigt som rätt utbetalning säkerställs.

- Regeringen vill också utöka resurserna till Försäkringskassan. Regeringen föreslår att Försäkringskassan får ett extra tillskott med 250 miljoner kronor 2009 för att täcka de temporärt ökade administrationskostnaderna till följd av den reformerade sjukskrivningsprocessen. FK får också ytterligare 250 miljoner kronor redan innevarande år.

- Regeringen förlänger från 2010 den tidigare satsningen för att förbättra arbetet med sjukskrivningar i landstingen med 1 miljard kronor årligen. Syftet är att skapa ekonomiska incitament för att stimulera hälso- och sjukvården att utveckla sjukskrivningsprocessen.

- Regeringen vill att högskolor och universitet tar över de längre företagshälsovårdsutbildningarna. I höstens budget avsätts 100 miljoner kronor för de tre kommande åren.

- Sedan regeringsskiftat har antalet sjukpenningdagar minskat med 25 procent. Min förhoppning är att dessa satsningar skall bidra till att ytterligare minska ohälsan, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson med anledning av budgetpropositionen som presenteras i dag.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34-------------------------
Läs mer
-------------------------
Budget 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10909)
Budget 2009 - utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (http://www.regeringen.se/sb/d/10922/a/111254)
Regeringens satsningar på minskad ohälsa (http://www.regeringen.se/sb/d/1950)