Näringsdepartementet

Regeringen satsar på såddfinansiering

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:53 CEST

Som ett led i att stärka innovationsklimatet i Sverige kommer regeringen att vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra entreprenörers och innovatörers möjlighet att få tillgång till finansiering i tidiga skeden. Det tillkännagav näringsminister Leif Pagrotsky i en debatt i Riksdagen i dag.
- Vi måste bli bättre på att omsätta kunskap och idéer till kommersiella projekt. Den privata marknaden klarar inte av att ge entreprenörer och innovatörer det stöd de behöver i den allra första fasen. Näringsministern ska tillsätta en förhandlingsman som tillsammans med Industrifonden ska utarbeta de närmare detaljerna kring hur fonden ska delas i två delar: ett aktiebolag, som fortsätter på kommersiella villkor, och en stiftelse. Stiftelsen ska understödja företag som befinner sig i ett mycket tidigt skede och som i dag har nästan omöjligt att hitta investerare.
- Stiftelsen tillförs så mycket kapital att den kommer att kunna investera cirka en kvarts miljard kronor per år, säger Leif Pagrotsky.
- Genom den här satsningen stärker vi den svagaste länken i den svenska riskkapitalkedjan. Det blir ett viktigt bidrag till Sveriges långsiktiga tillväxt, säger Leif Pagrotsky.

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 5560
0708-67 39 86