Näringsdepartementet

Regeringen ser över möjligheten att bolagisera delar av Vägverket och Banverket

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:27 CET

Näringsdepartementet har initierat ett arbete med avsikt att bolagisera verksamhet vid Vägverket och Banverket som är kommersiell och konkurrensutsatt.

- Syftet är att ytterligare minska konkurrenshämmande faktorer, förbättra förutsättningarna för konkurrensneutralitet och därmed bidra till en väl fungerande marknad, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i en kommentar.

En närmare redogörelse för arbetet tillsammans med förslag om hur regeringen vill gå vidare kommer att redovisas i budgetpropositionen för 2008.Kontakt:
Elin Lagercrantz
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 10 47
070-580 02 47
elin.lagercrantz@enterprise.ministry.se