Justitiedepartementet

Regeringen ser över straffen för grov fridskränkning och kvinnofridskränkning

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 11:57 CEST

Regeringen har i dag beslutat att låta den pågående Fridskränkningsutredningen se över straffskalan för brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Utredningen ska också särskilt överväga en höjning av straffminimum.

- Att kränka en annan person genom upprepade likartade gärningar är betydligt allvarligare än om det inte finns något samband mellan gärningarna. Det finns starka skäl till en skärpt straffskala och regeringen har därför gett ett utredningsuppdrag som syftar till en skärpt straffskala för de grova fridskränkningarna, säger justitieminister Beatrice Ask.

Under senare år har regeringen genomfört en rad reformer i syfte att förstärka det straffrättsliga skyddet och åstadkomma skärpta straff. Det gäller särskilt brott som utgör angrepp på människors liv, hälsa eller trygghet till person.

Förra året genomfördes en av de största straffskärpningsreformerna någonsin när straffen för allvarliga våldsbrott höjdes generellt. Men trots de generella straffskärpningar för allvarliga våldsbrott som genomförts kan det alltså ifrågasättas om nuvarande straffmätningspraxis för fridskränkningsbrotten fullt ut motsvarar den samlade brottslighetens allvar.

Mer om utredningen
Fridskränkningsutredningen har bland annat i uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Utredningen ska nu också se över straffskalan för brotten och särskilt överväga en höjning av straffminimum.

Kontakt:
Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-942 99 85