Riksdagen

Regeringen ska redovisa åtgärder för hemlösa

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 20:27 CET

De hemlösas situation behöver bli bättre. Ett enigt socialutskott vill att regeringen återkommer till riksdagen och redovisar vad samhället gjort för de hemlösa. Utskottet vill dessutom att regeringen redogör för vilket resultat insatserna har fått och vilka åtgärder som regeringen planerar inom den närmaste framtiden.

Detta tillkännagivande finns med i socialutskottets budgetbetänkande inom utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Alla partier i utskottet är även eniga om att den statliga finansieringen av Rett Center måste bli mer stabil. Socialutskottet vill därför att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag på hur finansieringen av Rett Center långsiktigt ska lösas.

Rett Center är ett nationellt centrum för Rett syndrom. Rett Syndrom är en ovanlig men svår neurologisk störning som drabbar flickor i spädbarnsåldern.

Riksdagen debatterar och fattar beslut i dessa frågor nu på torsdag den 4 december.

För mer information ring föredragandena i socialutskottet Eva Willman, tfn 08-786 57 48 eller Anders Bergene, tfn 08-786 53 82.

Förarbeten:
Regeringens budgetproposition 2003/04:1 utgiftsområde 9
Socialutskottets betänkande 2003/04:SoU1

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000