Näringsdepartementet

Regeringen skärper straffen för chaufförer utan fungerande färdskrivare

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:26 CEST

Inom EU pågår för tillfället ett intensivt arbete med att reglera kör- och vilotider för förare av lastbilar och bussar. Regeringen har med anledning av det idag beslutat att höja straffet för den som hindrar eller försvårar polisens kontroll av färdskrivare. Polisen ges också ökade incitament att bötfälla förare av fordon med färdskrivare som inte fungerar.

Besluten finns med i den nya förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, som regeringen idag beslutat om. Det huvudsakliga syftet med den nya förordningen är att anpassa de svenska bestämmelserna till den nya typ av färdskrivare - den digitala färdskrivaren - som kommer att introduceras under 2005.

Den nya förordningen innebär bla att straffet för den som hindrar eller försvårar polisens kontroll av färdskrivare höjs från penningböter till dagsböter.

Dagens system, som innebär att polisen kan förelägga en förare som kör ett fordon med en färdskrivare som inte fungerar att reparera den hos en godkänd verkstad, tas bort. I stället skall polisen i fortsättningen direkt bötfälla föraren och fordonet får inte användas vid sådana transporter som kräver färdskrivare förrän den har reparerats.

I vissa fall när en förare bryter mot bestämmelser om kör- och vilotider eller mot bestämmelser om färdskrivare kan i dag även förarens arbetsgivare straffas. Eftersom det blivit allt vanligare att åkerier anlitar förare som är anställda i bemanningsföretag ändras denna bestämmelse så att det är transportören - som ju förfogar över hur transporterna planeras - som kan straffas i stället för arbetsgivaren.

- Det är av stor vikt för trafiksäkerheten att yrkesförare följer bestämmelserna om kör- och vilotider, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar. Både introduktionen av den digitala färdskrivaren och de nya straffbestämmelserna kommer att bidra till att förarna följer kör- och vilotiderna bättre än vad som sker i dag.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2005 ersätter en liknande förordning från 1995.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46