Vänsterpartiet

Regeringen står utan bostadspolitik!

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 16:00 CET

Idag den 22 mars hade regeringen planerat att presentera sina förslag om hur bostadsbyggandet ska finansieras efter 2006 i en aviserad proposition med namnet ”Vissa bostadsfinansieringsfrågor”. Men det blev ingen proposition och därmed inga förslag. Regeringen har misslyckats.Hyresrätten som boendeform är idag missgynnad och därför byggs det alldeles för litet hyresrätter för att motsvara behoven. Den främsta orsaken är att det tak som räntebidragen för byggande av hyresrätter baseras på har legat still sedan 1993 och nu motsvarar endast hälften av dagens byggkostnader.Småhusbyggandet och till viss del även bostadsrättsbyggandet har gynnsammare villkor. Det är också per kvadratmeter dyrast att bo i hyresrätt, därefter bostadsrätt och billigast i småhus.För att mildra orättvisan har Vänsterpartiet drivit igenom två olika former av investeringsstöd för hyresrättsproduktionen. Sedan stöden infördes 2001 har det byggts cirka 20 000 hyreslägenheter. Stöden försvinner dock 31 december 2006 och regeringen har inte gett några besked om vad som ska gälla därefter.Vänsterpartiet vill ha ett system som är rättvist mellan boendeformerna och som stöder byggandet av minst 20 000 nya hyresrätter per år samt ombyggnad av hyresrätter. Stöden ska villkoras med rimliga produktionskostnader och hyresnivåer.För att lösa finansieringen föreslår vänsterpartiet en statlig bostadsfond som ska omsätta 100 miljarder kr de närmaste tio åren i form av villkorade investeringsbidrag. Fonden skulle finansieras genom AP-fonderna med återbetalning under 30 år med en rimlig avkastning.Vänsterpartiet kommer att i samband med vårbudgeten ställa en rad krav för rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna. Vi tänker inte svika de som har svårt att skaffa sig en bostad, som saknar ekonomiska möjligheter att köpa sig en dyr bostadsrätt eller eget hem, vare sig det gäller ungdomar, stora barnfamiljer, hemlösa eller andra grupper som inte kan konkurrera på bostadsmarknaden.För mer information:Owe Hellberg, riksdagsledamot, vice ordförande i bostadsutskottet (v), 070-533 42 01

Sten Lundström, riksdagsledamot i bostadsutskottet (v), 070-343 96 84Yasmine Carlsson, politisk sekreterare, 076-832 50 42