Finansdepartementet

Regeringen ställer sig positiv till att delta i TeliaSoneras återköpsprogram

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 15:15 CET


TeliaSoneras styrelse har i samband med bokslutskommunikén den 3 februari 2011 meddelat sin avsikt att återköpa aktier till ett belopp om cirka 10 miljarder kronor, utifrån bemyndigande beslutad på stämma 2010.


Regeringen har för avsikt att delta i TeliaSoneras återköpsprogram i samma omfattning som den svenska statens ägarandel, givet att villkoren är attraktiva och att ägarandelen om cirka 37,3 procent bibehålls.

Slutgiltiga villkor i återköpsprogrammet förväntas presenteras av TeliaSonera i slutet av februari 2011.


Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Johan Hallberg
Ämnessakkunnig
08-405 30 94
076-776 44 02