STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Regeringen ställer utsatta grupper mot varandra

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2015 07:50 CEST

Under gårdagen uttalade sig finansminister Magdalena Andersson på ett djupt oroväckande sätt kring Migrationsverkets nya flyktingprognos. På frågan om hur regeringen ska finansiera de ökade kostnaderna för Sveriges flyktingmottagande nämnde hon besparingar inom områdena sjukskrivningar och assistansersättning.

- Det är mycket förbryllande, säger Susanne Berg, chef för STILs politiska avdelning. Det är märkligt att en socialdemokratisk regering första åtgärd är att spara på utsatta grupper, samtidigt som skatterna har sänkts med 140 miljarder kronor sedan 2006.

- Det som ministern kallar kostnader för personlig assistans är en utgiftspost i socialförsäkringen. Det är inte detsamma som kostnader, eftersom 87% av assistansersättningen går direkt till löner till assistenterna. Den personliga assistansen gör att personer med funktionsnedsättningar får möjlighet att studera, skaffa familj, arbeta och bo var vi vill i samhället.

- Det är uppseendeväckande att ministern pratar om att fler personer behöver sysselsättas och att åtgärder som skapar jobb kommer att värnas, säger Susanne Berg.

Idag sysselsätter den personliga assistansen 96 000 personliga assistenter. Många av dessa tillhör grupper som står långt ifrån arbetsmarkanden, till exempel unga och nyanlända i Sverige.

- Kostnaderna försvinner inte så länge vi finns i samhället, säger Susanne Berg. Vi vet också att den personliga assistansen är överlägset mer kostnadseffektiv än andra typer av insatser.

- Att ställa grupper som behöver stöd från samhället mot varandra är att gå mörka krafters ärenden, säger Susanne Berg. Exempelvis föräldraförsäkringen eller barnbidrag skulle aldrig ställas mot andra kostnader på det här sättet.

- Vi hoppas att Magdalena Andersson inte menar att göra dessa jämförelser utan går vidare med att föra en ansvarsfull politik där regeringen visar att Sverige tar mänskliga rättigheter på allvar – vare sig det är för personer på flykt eller personer med funktionsnedsättningar.

STIL är en ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. Vi kallar det Independent Living eller ett jämlikt medborgarskap. Personlig assistans är en mänsklig rättighet och ett verktyg för att leva det liv du vill. Därför är vi också ett rikstäckande icke-vinstdrivande assistanskooperativ.