Näringsdepartementet

Regeringen stärker anställningsskyddet för visstidsanställda och föräldralediga

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:53 CET

Regeringen har i dag tagit beslut om propositionen Förstärkning och förenkling, ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. Bland annat föreslås ett starkare anställningsskydd för visstidsanställda och föräldralediga, samtidigt som anställningsskyddslagen (las) förenklas.
Behovet av ett starkare anställningsskydd ska bland annat ses mot bakgrund av den förändring som skett på svensk arbetsmarknad med en relativt snabb ökning av antalet visstidsanställningar. Över en halv miljon arbetstagare är i dag tidsbegränsat anställda, vilket motsvarar ungefär 15 procent av den samlade arbetskraften.
- Att unga kvinnor är kraftigt överrepresenterade i gruppen visstidsanställda är oroande, eftersom de särskilt riskerar att fastna i denna anställningsform under lång tid. Vi inför nu en begränsning så att det inte går att stapla olika visstidsanställningar hos samma arbetsgivare på obegränsad tid. Avvikelser från lagen är liksom tidigare möjliga att lösa genom kollektivavtal, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.
- Jag är övertygad om att löntagarnas berättigade behov av trygghet nu kan stärkas, samtidigt som arbetsgivarnas krav på enkla regler och behov av arbetskraft på begränsad tid tillgodoses genom dessa förändringar, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.
Förslagen i korthet:
Ny fri visstidsanställning i 14 månader inom en femårsperiod hos samma arbetsgivare. Därefter övergår anställningen i tillsvidareanställning. Eventuell provanställning räknas in i anställningstiden, företrädesrätten sänks från tolv till sex månader och gäller alla anställningar. Praktik-, ferie-, säsong, anställning inför arbetsanhopning, inför värnplikt och överenskommen visstidsanställning försvinner. Träder i kraft den 1 juli 2007 med möjlighet, liksom i dag, att träffa kollektivavtal med avvikelse från anställningsskyddslagens regler om tidsbegränsad anställning.
I de fall som föräldralediga sägs börjar uppsägningstiden först börja löpa efter föräldraledighetens utgång. Ett brett missgynnandeförbud med omvänd bevisbörda införs. Kvalifikationstiden för rätt till föräldraledighet tas bort. Träder i kraft den 1 juli 2006.


Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:155 Regeringen stärker anställningsskyddet för visstidsanställda och föräldralediga (http://www.regeringen.se/sb/d/5913/a/60761)