Näringsdepartementet

Regeringen stärker den långsiktiga fordonsforskningen

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 13:09 CEST

Staten satsar ca 450 Mkr per år på fordonsforskning och fordonsrelaterad forskning. Dessa medel fördelas över sex stycken större program samt ett antal övriga program, i huvudsak energi och drivmedelsforskning.

Bland de svenska programmen för fordonsforskning finns Fordonsforskningsprogrammet, vilket bl a finansierar den världsledande nackskadeforskningen vid Chalmers Tekniska Högskola. Gröna Bilen, som har inriktning mot hållbara transportsystem. Delar av forskningsinsatserna bakom Saab 9-3 etanolhybrid, som idag presenteras på Stockholms bilsalong, har bedrivits inom forskningsprogrammet Gröna Bilen.

Näringsministern har idag förordnat Lennart Lübeck, ordförande i Rymdbolaget och ordförande i Programrådet för fordonsforskning, att komma med förslag till hur svensk fordonsforskning skall organiseras bortom 2008. Utgångspunkten skall vara en starkare svensk fordonsforskning med ytterligare teknikhöjd för att på lång sikt säkra fordonstekniskt kunnande och konkurrenskraft för Sverige och svensk fordonsindustri.

- Vi visar nu att vi menar allvar med vår gemensamma vision att Svensk fordonsindustri ska vara den mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade fordonsindustrin i världen. En stark fordonsforskning skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling med världsledande svenska fordon som bygger på värden som säkerhet, rörlighet och goda miljöegenskaper, säger Thomas Östros i en kommentar.

Analysen ska göras i samverkan med svensk fordons- och leverantörsindustri och redovisas senast den 31 december 2006. Detta är en av de prioriterade åtgärderna ur det strategiprogram för svensk fordonsindustri som regeringen tillsammans med fordonsindustrin och de fackliga organisationerna presenterade förra hösten.

Den svenska fordonsforskningen syftar till att stärka svensk teknikutveckling och konkurrenskraft, samtidigt som den lämnar viktiga bidrag till trafiksäkerhet, fordonskommunikation och omställningen till en hållbar transportsektor. Fordonsforskningen bygger i huvudsak på gemensam finansiering mellan staten, fordonstillverkarna och leverantörsföretagen. Forskningen genomförs i gemensamma projekt mellan industri och högskola, och bidrar därmed till viktig teknikspridning och samarbete mellan industri och akademi.


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86