Finansdepartementet

Regeringen stärker kommunsektorn med ytterligare 17 miljarder kronor 2010-2012

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:04 CEST

För att förstärka kommunsektorns finanser under den pågående krisen föreslår regeringen i den kommande ekonomiska vårpropositionen att staten ökar statsbidragen med totalt 17 miljarder kronor under 2010-2012.

- Krisen har drabbat hela det svenska samhället och riskerar att också påverka den välfärd som kommuner och landsting ansvarar när kommunsektorns skatteintäkter inte ökar i samma takt som förut. För att säkra viktiga välfärdsfunktioner och för att dämpa risken för varsel och uppsägningar i kommunsektorn föreslår vi nu att staten skjuter till totalt 17 miljarder 2010-2012, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

De ökade resurserna som föreslås består dels av ett tillfälligt konjunkturstöd som uppgår till 7 miljarder kronor som betalas ut i december 2009 och som avser att användas 2010, dels av att de generella statsbidragen ökar med 5 miljarder kronor från och med 2011 jämfört med nivån i BP 09.

- Genom hittills fattade beslut har den årliga statsbidragsnivån höjts med 20,55 miljarder konor mellan 2006 och 2010. Det har varit en generell sänkning av arbetsgivaravgiften såväl som en arbetsgivaravgiftssänkning för ungdomar, den kommunala fastighetsavgiften, generella och riktade statsbidrag. Med det nya förslaget innebär det att statsbidragsnivån ökat med 27,55 miljarder mellan 2006 och 2010 vilket är ett stort belopp, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Tabell med nedbrutna siffror för kommuner och landsting bifogas.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66