Näringsdepartementet

Regeringen stärker relationerna till Spanien och Portugal inom IT-området

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 15:54 CEST

Onsdag och torsdag den 26-27 april inledningstalar statssekreterare Jonas Bjelfvenstam vid IT-seminarier som arrangeras av ambassaderna i Madrid och Lissabon. Seminarierna sker i samarbete med Exportrådet.

Syftet med IT-seminarierna är att skapa en plattform för att marknadsföra svenska IT- och telekommunikationsföretag i Spanien och Portugal. Seminarierna syftar också till att öka kunskapen om svensk spetskompetens och teknologi, stimulera det bilaterala kunskapsutbytet samt skapa förutsättningar för svensk export. Bjelfvenstam kommer under seminarierna att lyfta fram övergripande aktuella frågor och trender inom IT-politiken samt peka på vikten av att dessa beaktas för en positiv utveckling inom sektorn.

- Det är viktigt att vi lyckas skapa en helhetssyn kring de olika former av IT-infrastruktur som finns tillgänglig, säger Jonas Bjelfvenstam. I slutändan handlar det om att användaren, oberoende av plats och tid måste kunna få tillgång till de tjänster hon eller han önskar, utan att hindras av affärsmässiga, tekniska eller lagstiftningsmässiga låsningar.

- Denna vision om användarens totala tillgång förutsätter konvergens när det gäller tjänster, utrustning och nät. Mitt intryck är dock att konvergensprocessen går långsamt och hindras av traditionella affärsmodeller.

- Därför måste vi fortsätta att diskutera vad utvecklingen innebär och vi måste tänka nytt. I det arbetet är det viktigt att vi är teknikneutrala och stimulerar konkurrens och valfrihet.

Under resan kommer Bjelfvenstam också att göra företagsbesök och träffa ansvariga statssekreterare både för IT- och telekomfrågor. I Madrid träffar Bjelfvenstam även statssekreteraren för transport för att diskutera bl.a. trafiksäkerhet.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 36 31
070-592 45 46

Barbro Caddeo
Departementssekreterare
070-5423716

Lena Hägglöf
Ämnesråd
070-2089785-------------------------
Läs mer
-------------------------
Informationssamhället (http://www.regeringen.se/sb/d/2373)