Utrikesdepartementet

Regeringen stödjer företag att agera rätt i riskområden

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 11:41 CEST

I dagarna får över 1 500 svenska företag ett exemplar av ett nytt riskhanteringsverktyg för att hantera verksamhet i områden med svaga regeringar och konfliktområden.
- Verktyget kan hjälpa företag att bedriva sund affärsverksamhet i länder där myndigheterna är oförmögna eller ovilliga att ta sitt fulla ansvar och att skapa förutsättningar för ekonomisk och social utveckling, säger handelsminister Sten Tolgfors.

Det nya så kallade riskhanteringsverktyget är utvecklat inom OECD-samarabetet och handelsminister Sten Tolgfors har låtit Utrikesdepartementet översätta det till svenska.

Mottagare av den svenska handboken är alla börsnoterade svenska företag men också andra företag med exportverksamhet samt ett antal advokat-, revisions- och kommunikationsbyrårer som arbetar med företag i internationell verksamhet.

FN och OECD arbetar med att öka kunskapen hos multinationella företag om hur handel och investeringar är kopplade till sociala och humanitära frågor och säkerhet. Riskhanteringsverktyget är ett konkret exempel på detta och innehåller bland annat en checklista med frågor.

- Verktyget kan hjälpa företag att bedriva sund affärsverksamhet i länder där myndigheterna är oförmögna eller ovilliga att ta sitt fulla ansvar och att skapa förutsättningar för ekonomisk och social utveckling, säger Sten Tolgfors.

- Eftersom företag uppmuntras att implementera egna etiska riktlinjer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption, så vill regeringen bidra med att göra riskhanteringsverktyget tillgängligt på svenska. Jag hoppas att det ska vara ett stöd även för små och medelstora företag med internationell verksamhet. Företag som kanske inte har resurser eller kompetens på området, säger handelsminister Sten Tolgfors.

Beställ här
Handboken kan beställas kostnadsfritt via Utrikesdepartementets webbplats www.ud.se eller per telefon 08-405 10 00. Den kan också laddas ner från hemsidan i pdf-format. Skriften kommer också att spridas via näringslivsorganisationer.

Om OECD:s riktlinjer för multinationella företag
OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer från 30 OECD-länders regeringar och ytterligare nio observatörsländer vad gäller frågor kring respekt för mänskliga rättigheter, miljöskydd, bekämpande av mutor, konsumentskydd, forskning, konkurrens och beskattning. Riktlinjerna återspeglar god praxis för alla företag.

För att främja riktlinjerna finns nationella kontaktpunkter i varje anslutet land. Den svenska nationella kontaktpunkten som leds av UD och består av representanter från flera departement i Regeringskansliet samt arbetsmarknadens parter (LO, IF Metall, SACO, SIF, TCO, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel), har beslutat att använda sig av OECD:s verktyg för riskhantering i sin främjandeverksamhet.

Den svenska kontaktpunktens adress är:
Utrikesdepartementet
Enheten för internationell handelspolitik
103 39 Stockholm
Tel 08-405 10 00
Fax 08-723 11 76


Kontakt:
Maria Pålsson
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 56 49
070-348 18 32
maria.palsson@foreign.ministry.se
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Ladda ner eller beställ OECD:s verktyg för riskhantering (http://www.regeringen.se/sb/d/5353/a/85220)
Läs mer om rikshanteringsverktyget och OECDs arbete här (http://www.regeringen.se/sb/d/5467)