Länsstyrelsen Västerbotten

Regeringen stödjer kommunsammanläggning

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:08 CET

Regeringen har idag beslutat att bevilja 1,6 miljoner kr till en förstudie om effekterna av en kommunsammanläggning och fördjupad samverkan mellan Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner.
- Vi är mycket nöjda med regeringens beslut och hoppas nu att vi får ett bra underlag för fortsatta diskussioner om den kommunala strukturen i länet, säger landshövding Lorentz Andersson.

Länsstyrelsen lämnade i januari in en ansökan till regeringen efter samråd med berörda kommuner. Syftet med ansökan och arbetet under de närmaste två åren är att ta fram ett underlag för att belysa vilka utmaningar de tre kommunerna står inför i framtiden och vilka förutsättningar som kommunerna har för att kunna möta dessa utmaningar.

Möjligheterna till stordriftsfördelar genom fördjupad samverkan ska prövas under den närmaste tiden inom kommunernas gemensamma handlingsprogram, vilket omfattar räddningstjänst, bygg- och miljöområden, upphandling och gymnasieskola. Detta arbete kommer att ske parallellt med att ta fram ett underlag om effekterna av en sammanläggning av de tre kommunerna.
Tre framtidsbilder

Underlaget om kommunernas utmaningar och förutsättningar ska sedan prövas mot tre olika framtidsbilder:

Kommunerna fortsätter som tre fristående kommuner med var sin politiska organisation och verksamhetsorganisation Kommunerna fortsätter som tre fristående kommuner men utvecklar samverkan inom ett flertal verksamhetsområden där stordriftsfördelar finns Kommunerna går samman och bildar en ny kommun.

- Det sammantagna underlaget om effekterna av en sammanläggning och resultatet av fördjupad samverkan behövs för den dialog som ska ske inom de politiska partierna, med de anställda och med medborgarna i kommunerna, säger Åke Nilsson kommunalråd i Vilhelmina.

- Kommunerna Åsele, Vilhelmina och Dorotea äger nu frågan och det är på deras initiativ som arbetet ska genomföras, även om pengarna kommer att administreras via Länsstyrelsen, säger Lorentz Andersson.

Kontaktpersoner:
Landshövding Lorentz Andersson, tfn: 070-556 36 21 Kommunalråd i Vilhelmina Åke Nilsson, tfn: 070-353 40 33