Socialdepartementet

Regeringen stödjer utvecklingsprojekt för demensvård

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:43 CEST

Regeringen beslutade idag att stödja ett gemensamt projekt för utveckling av demensvården med 5 miljoner kronor.

Projektet ska utgå från den slutrapport som Demensarbetsgruppen presenterade igår till socialminister Lars Engqvist. Det ska verka för att nya metoder och idéer prövas i den dagliga demensverksamheten. De arbetsplatser som ingår i projektet ska pröva vilka förändringar i arbetssätt och arbetsmetoder som leder till förbättringar av demensvården. Projektet ska också arrangera nationella konferenser och stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Projektet, som ska verka under tre år, drivs och finansieras gemensamt av Socialdepartementet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

Våren 2002 tillsatte regeringen en särskild demensarbetsgrupp med uppgift att sammanställa befintliga kunskaper om situationen för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga samt identifiera utvecklingsområden där åtgärder behöver sättas in på olika nivåer. Gruppen presenterade sin slutrapport den 15 oktober.

Demensarbetsgruppens slutrapport kan läsas i sin helhet på www.social.regeringen.se.

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72

Mats Nilsson
Departementssekreterare
08-405 33 15