Kulturdepartementet

Regeringen storsatsar i kampen mot dopning inom idrotten

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:30 CET

Regeringen beslutade idag att ge 50 000 US-dollar i bidrag till Unesco - FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur - för att påskynda och utveckla arbetet inom den nya internationella Unesco-konventionen mot dopning inom idrotten. Sverige var första stat i världen att ansluta sig till konventionen, hittills har 41 stater gjort detsamma och konventionen träder i kraft i dag den 1 februari 2007. Ett första möte i övervaktningsgruppen för konventionen hålls den 5-7 februari i Paris. Konventionen bygger på staternas nära samarbete med Världsantidopningsbyrån (WADA) för att förbättra standarden och efterlevnaden av internationella bestämmelser mot dopning inom idrotten.

Regeringen beslutade vidare att Sverige ska underteckna den nya mellanstatliga överenskommelsen som förhandlats fram inom the International Anti-Doping Arrangement (IADA). Överenskommelsen sträcker sig fram till 2010 och syftar till att stärka samarbetet mellan de deltagande staterna för att uppnå en högre kvalitet i arbetet mot dopning såväl nationellt som internationellt. Övriga stater som är med i IADA är: Australien, Danmark, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien och Sydafrika. Riksidrottsförbundet och idrottens antidopningsarbete är viktiga för att fullfölja Sveriges åtaganden inom IADA.

- För att effektivt motarbeta dopningen inom idrotten krävs internationellt samarbete. Därför är det viktigt att Sverige även i fortsättningen spelar en aktiv roll på antidopningsområdet i internationella sammanhang, säger idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

- Dagens beslut ligger i linje med regeringens och den svenska idrottsrörelsens övertygelse om att det är avgörande för idrottens trovärdighet att idrottare från hela världen ska kunna tävla på rättvisa villkor, fortsätter idrottsministern.


Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@culture.ministry.se


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Unescos webbplats (http://www.unesco.org/)
World Anti Doping Agencys webbplats (http://www.wada-ama.org/en/)