Hantverkarna

Regeringen, straffa inte små hantverksföretagare för att kommuner och landsting är dåliga arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 10:38 CEST

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll föreslår med anledning av de höga sjuktalen inom den offentliga sektorn att alla arbetsgivare ska ta ökat ekonomiskt ansvar för höga ohälsotal. Det kommer att drabba Sveriges små hantverksföretag och i förlängningen öka utanförskapet.

Ökande sjuktal för anställda i den offentliga sektorn är ett problem som drabbar hela samhället. Social- och Finansdepartementet föreslår att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll säger att sjukfrånvaron sedan 2010 har ökat med 75 procent och två av tre sjukskrivna är kvinnor. De allra flesta sjukskrivningarna står kontaktyrken inom vård, skola och omsorg för. Gemensamt för dessa är att de har kommuner och landsting som arbetsgivare.

- Att vara företagare är att ta en risk och denna risk ökar ju mindre företaget är. Det är viktigt för alla att åtgärder sätts in, men att ge Sveriges alla arbetsgivare, där 99,4 procent av alla företag är småföretag, ökade pålagor är bara kontraproduktivt, säger Peter Frosch, ordförande för Hantverkarnas riksorganisation.

Strandhäll menar att risken med den nya "hälsoväxlingen" är liten för småföretagarna och att de flesta av dem har så liten sjukfrånvaro att det är en mycket liten procentandel som kommer att drabbas. För de små företagarna är varje medarbetare viktig och innebär en stor investering. Att Strandhäll föreslår ett fribelopp över 33 500 kronor för småföretagare visar att regeringen inte förstår hur verkligheten ser ut för majoriteten av Sveriges företag.

För att ha råd att anställa behöver omsättningen och investeringarna växa i företaget. Varje krona är viktig. Att då behöva betala för en medarbetare som är långtidssjukskriven för något som kanske inte företaget styr över kommer inte att öka företagarens mod och vilja att anställa, utan man kommer att välja andra lösningar som exempelvis visstidsanställningar, förlägga tillverkning utomlands eller att inte anställa alls.

- På sikt leder det till färre arbetstillfällen och ökat utanförskap, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening.

Att kommuner och landsting är oattraktiva arbetsgivare som har svårt att locka medarbetare och att ta hand om de som de redan har ska inte drabba små hantverksföretagare. Att ge ökade pålagor är inte att ta ansvar för statens finanser, det är att straffa småföretagarna för något de inte styr över. Nej, Annika Strandhäll, gör något åt anställningsvillkoren för de anställda inom vård, skola och omsorg, så kommer du att ta ett stort kliv på vägen till ett sundare och friskare arbetsliv.

För mer information kontakta:
Johan T Sterndal, VD Hantverkarnas riksorganisation, tel. 08-442 78 41, e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 08-442 78 43, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4 000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder. www.hantverkarna.se