Vänsterpartiet

Regeringen sviker småföretagen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 16:05 CEST

Vänsterpartiet menar att sänkt bolagsskatt inte är angeläget och att regeringen nu sviker småföretagen. Regeringens politik riktas för lite till småföretag skapar osäkerhet hos många företagare.

- Man har schabblat med trygghetsfrågorna, dragit ner på forskningsstöd, höjt arbetsgivaravgifterna och inte på allvar tagit itu med förenklingsarbetet, säger Marie Engström (v), riksdagsledamot i skatteutskottet.

- Det är nödvändigt att göra något för att minska småföretagens sjuklönekostnader. Mindre företag måste befrias från dessa kostnader för att bli mindre sårbara och för att våga växa, säger Marie Engström.

Vänsterpartiet föreslår också en skattereduktion för forskningssatsningar och en sänkning av arbetsgivaravgifterna som gynnar mindre företag.

För ytterligare information:

Marie Engström (v), riksdagsledamot i skatteutskottet, 070 - 645 27 92

Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64