Studieförbundet Vuxenskolan

Regeringen talar med kluven tunga

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:00 CET

- Under förespegling att effektivisera biståndet minskar regeringen och Sida anslagen till frivilligorganisationerna och satsar istället på tjänstemannaburen biståndspolitik. Ena stunden talar sig regeringen varm för att stärka civilsamhället. I nästa stund agerar biståndsminister Gunilla Carlsson (m) i helt motsatt riktning genom att kraftigt minska anslagen till dessa organisationers arbete i utvecklingsländer. Det är att tala med kluven tunga, säger Anders Gradin, förbundschef i Studieförbundet Vuxenskolan.

- Ingen motsätter sig ett effektivt bistånd. Tvärtom! Men om biståndsminister Gunilla Carlsson (m) tror att det sker bäst genom att minska anslagen till frivilligorganisationernas biståndsarbete så är hon helt fel ute. Historien visar att det är just frivilligorganisationernas direkta bistånds- och informationsinsatser som är basen för den starka svenska biståndsviljan, säger Anders Gradin.

- Vill Gunilla Carlsson stärka det svenska biståndet skall hon omedelbart förändra sin strategi och visa samma tilltro till civilsamhället som hennes regeringskollegor gör i andra sammanhang. Ett effektivt svenskt bistånd behövs för att minska fattigdomen och stärka demokratin i världen, avslutar Anders Gradin.

 

För ytterligare kontakt

Anders Gradin, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan, 070 – 855 30 70

Anders Öhberg, presschef, 070 – 626 38 88