Energikontor Sydost

Regeringen tar fram lagförslag om nettodebitering av el

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 13:23 CEST

Klimatkommission Kronoberg förde i våras fram ett förslag i ett brev till näringsminister Annie Lööf. Den alternativa modellen av nettoavräkning för småskalig produktion av el skulle gynna både egna el-producenter och marknaden, samtidigt som de invändningar som förts fram som hinder för nettodebitering undviks. Näringsdepartementet tillsätter nu en utredning med uppgift att ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi och mervärdesskatt.

Småskalig energiproduktion är en viktig del i en långsiktig strategi för förnyelsebar energi i Sverige, men idag är småskalig elproduktion inte lönsamt att satsa på för privatpersoner. I skrivelsen från Klimatkommission Kronoberg visades på olika möjligheter att gå vidare med frågan om nettodebitering av el, eftersom den utredning om nettodebitering av el som tidigare lagts fram visade på flera hinder. Därmed också på en uppenbar risk att det helt skulle avslås eller utformas så att det får begränsat värde för egenproducenterna och därmed inte nämnvärt förbättra deras situation.

Förutom frågan om nettodebitering framförde Klimatkommission Kronoberg att ytterligare kompletterande stöd behövs för småskalig produktion av el. Regeringen har aviserat att den avser att återkomma till frågan om eventuell förlängning av solcellsstödet efter 2012.

Skrivelsen till näringsministern skrevs under av Gunnar Nordmark, ordf. i regionfullmäktige Kronoberg och Klimatkommission Kronoberg samt Kristina Alsér, Landshövding Kronobergs län och medlem i Klimatkommission Kronoberg.

För mer information, kontakta Heidi Samuelsson, Regionförbundet Södra Småland, tel. 0733-47 79 25 eller Göran Gustavsson, Energikontor Sydost, tel.0709-21 60 54.

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.