Socialdepartementet

Regeringen tar itu med gränsproblematiken i Tornedalen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:16 CET

Den 16 januari arrangerar regeringen en hearing gällande gränsproblematiken i Tornedalen.
Hearingen sker på initiativ av den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson och den moderate riksdagsledamoten Krister Hammarbergh.

Människor i gränsområden möter i praktiken hinder på grund av regelverken, för att kunna verka effektivt över gränsen. Det finns en månghundraårig tradition av att kunna umgås och verka på ömse sidor om Torneälven. Många av dagens regler påverkar både företag och människor negativt. Regeringens syfte är att identifiera och åtgärda praktiska hinder vad gäller gränsproblematiken.

- Jag upplever att det finns en besvikelse hos människor över att tidigare regeringar inte tagit problemen på tillräckligt stort allvar. Därför vill jag nu i början på mandatperioden kartlägga problem avslutar Nordenminister Cristina Husmark Pehrsson.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se

Krister Hammarbergh
Riksdagsledamot (m)
070-636 22 60