Landsbygdsdepartementet

Regeringen tar krafttag mot modemkapningar och försåtliga SMS-tjänster

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:02 CEST

Konsumentverket får i uppdrag att genomföra informationsinsats om modemkapningar och en kartläggning av och förslag om försåtliga SMS-tjänster. Det beslutade regeringen vid sitt sammanträde idag.

- Modemkapningar är ett av vår tids största konsumentproblem, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Vi ser nu en ny växande företeelse, olika typer av SMS-tjänster som bara syftar till att lura den enskilde. Genom dagens beslut tar regeringen ytterligare steg för att stärka konsumenten.

Den informationsinsats som regeringen idag gett Konsumentverket i uppdrag att genomföra ska nå direkt till de konsumenter som är uppkopplade till Internet via modem.

Kampanjen ska genomföras under hösten tillsammans med berörda myndigheter och företag som är verksamma i branschen bland annat banker och Internetoperatörer.

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder. I januari genomfördes ett seminarium med branschföreträdare och i mars tillsattes en utredning som bland annat ska titta på konsumentskyddet vid modemkapning.

Under våren har Ann-Christin Nykvist haft enskilda överläggningar med företrädare för bankerna och Internetoperatörerna.

- Det verkar finnas en vilja från aktörerna att komma tillrätta med problemen. Både bankerna och Internetoperatörerna var tillmötesgående i våra samtal. Jag kommer inte att lägga fingrarna emellan när det gäller att stoppa möjligheterna för bluffmakarna.

Ett nytt konsumentproblem som kan komma att växa är så kallade försåtliga SMS-tjänster. Regeringen vill ligga steget före och ger därför Konsumentverket i uppdrag att kartlägga förekomsten och senast den 20 november lämna förslag till åtgärder.Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se