Socialdepartementet

Regeringen tillsätter behörighetsutredning

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 16:46 CEST

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning för att se över ett antal frågor som rör behörighetsreglering inom hälso- och sjukvården och vissa frågor inom socialtjänsten.

- All vård och omsorg och även beslut inom socialtjänsten ska kännetecknas av en hög kvalitet, en god säkerhet och ett högt förtroende från allmänhetens sida. Därför behövs ett ordentligt regelverk för behörighet för den personal som arbetar med dessa frågor, säger socialminister Göran Hägglund.

Utredaren får bland annat i uppdrag:
- att bedöma om ytterligare yrkesgrupper bör regleras inom hälso- och sjukvården. Idag finns 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvårdssektorn. Flera grupper har önskat en reglering kring sin behörighet, till exempel att yrket omfattas av legitimation eller skyddad yrkestitel, och utredaren ska pröva deras önskemål. Till dessa grupper hör bland annat sjukgymnaster, ortopeder, arbetsterapeuter och socionomer.
- analysera förutsättningarna för - och lämpligheten i - behörighetsreglering för att få utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten, till exempel handläggning av ärenden och att fatta beslut för en socialnämnds räkning
- göra en översyn av bestämmelserna i 4 kap. LYHS om begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder, så kallat kvacksalveri
- överväga förändringar beträffande vissa specialistutbildningar för tandläkare och sjuksköterskor

Utredare blir Ann-Christin Tauberman. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2010.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12