Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté om cirkulär migration och utveckling

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:46 CESTRegeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda hur personers ökade rörlighet till och från Sverige kan underlättas och hur rörlighetens positiva utvecklingseffekter kan främjas. Miljöpartiet de grönas gruppledare Mikaela Valtersson ska leda kommitténs arbete.

- Regeringen och Miljöpartiet vill ytterligare främja de positiva effekter som ökad rörlighet över gränserna kan medföra. Ökat globalt utbyte är positivt för såväl enskilda som för hela samhällen. Men för att kunna dra nytta av den här utvecklingspotentialen krävs mer kunskap om vilka faktorer som påverkar mobiliteten, säger migrationsminister Tobias Billström.

Kommittén har fått i uppdrag att inom ramen för den reglerade invandringen:
- Kartlägga den befintliga cirkulära migrationen till och från Sverige och peka på eventuella behov av ytterligare forskning.
- Utreda såväl positiva effekter av cirkulär migration såsom ett ökat utbyte av kunskaper och remitteringar, som negativa effekter såsom risken för brain drain.
- Redovisa de regler och förutsättningar inom migrations-, integrations-, närings-, social- och utvecklingspolitiken som påverkar möjligheterna till invandring och utvandring.
- Identifiera faktorer inom andra politikområden som kan hindra respektive underlätta migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer.
- Undersöka vilka möjligheter det finns för personer i pensionsålder att återvandra och identifiera hinder som kan finnas
- Föreslå eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga för att underlätta cirkulär migration till och från Sverige

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag i ett delbetänkande senast den 28 maj 2010 och i ett slutbetänkande senast den 31 mars 2011.Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84