Finansdepartementet

Regeringen tillsätter finanskriskommitté

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:28 CET

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en kommitté som ska göra en översyn av det svenska regelverket för hantering av finansiella kriser. Kommittén ska föreslå åtgärder för att förbättra regelverket så att framtida finansiella kriser i första hand kan mildras genom förebyggande åtgärder och i andra hand lösas på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som skattebetalarnas intressen värnas och allmänhetens förtroende för det finansiella systemet säkerställs.

- Utgångspunkten är mycket tydlig, skattebetalarnas pengar ska värnas när staten behöver ingripa i kriser. Bankernas ägare, inte skattebetalarna, ska ta förlusterna vid  för riskfyllt agerande, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Kommittén ska bland annat:

- analysera och dra slutsatser av hanteringen av den senaste globala finansiella krisen, både i Sverige och i omvärlden.
- analysera om regelverket för övertagande och rekonstruktion och avveckling av finansiella institut med problem är tillräckligt och effektivt samt föreslå nödvändiga förbättringar.
- analysera ansvarsfördelningen och samspelet mellan Riksbanken, Riksgäldskontoret, Finansinspektionen och Regeringskansliet (främst Finansdepartementet) samt möjligheten att utbyta information.
- analysera och föreslå förbättringar i regelverket för ingripanden som gäller för Finansinspektionen, bl.a. om det i lag ska anges att vissa åtgärder ska vidtas i vissa situationer.
- analysera och föreslå förbättringar av regelverket för Riksbankens hantering av frågor som rör finansiell stabilitet, inklusive lämnande av likviditetsstöd samt uppgifter och medel i sin roll att främja finansiell stabilitet och god marknadsfunktion.
- utreda och föreslå en riskdifferentierad avgift för stabilitetsfonden.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2012.


Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Ulrika Söderberg
Rättssakkunnig
08-405 13 38