Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter Globaliseringsråd - dialog med fack och näringsliv viktig uppgift

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:16 CET

Utbildningsminister Lars Leijonborg har i dag presenterat regeringens Globaliseringsråd.

Rådet tillsätts för att fördjupa kunskaperna och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering. Den idémässiga grunden är att globalisering är något önskvärt och hoppingivande. Men skärpt global konkurrens kan också öka risken för jobb- och företagsutflyttning och därmed vidgade klyftor i vårt land.

Ordförandena i de tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är ledamöter i rådet, liksom VD för Svenskt Näringsliv. Flera företagsledare, ledande företrädare för svensk forskning och ett antal andra personer ingår också. Fem statsråd är ledamöter i rådet. Lars Leijonborg är ordförande.

- Sverige har inte dragit tillräcklig nytta av globaliseringens möjligheter. Regeringens förhoppning är att arbetet i Globaliseringsrådet ska präglas av ett engagemang för Sverige som ligger bortom partipolitikens och partsintressenas ibland konfliktorienterade och kortsiktiga hållning. Det behövs en arena för dialog i en tid som präglas av rätt mycket konfrontation. På så sätt kan Sverige bli en vinnare i globaliseringens tid, säger utbildningsminister Lars Leijonborg i en kommentar.

Huvudsekreterare är professor Pontus Braunerhjelm. Rådet ska komma med idéer och förslag om hur Sverige kan stå starkare i globaliseringens tid. Arbetet, som ska vara avslutat i god tid före valet 2010, ska sammanfattas i en slutrapport med policyrekommendationer.

Övriga ledamöter är:
- Kristina Alsér VD Mercatus Engineering AB
- Hans Bergström Kolumnist, docent statsvetenskap
- Carl Bildt Utrikesminister
- Urban Bäckström VD Svenskt Näringsliv
- Lars Calmfors Professor internationell ekonomi
- Per Carstedt Projektledare Bio Fuel Region
- Dilsa Demirbag-Sten Journalist, författare
- Anna Ekström Ordf SACO
- Lars Leijonborg Utbildningsminister
- Sven Otto Littorin Arbetsmarknadsminister
- Wanja Lundby-Wedin Ordf LO
- Karin Markides Rektor Chalmers
- Elisabeth Nilsson VD Jernkontoret
- Aina Nilsson Ström Designchef Volvo AB
- Sture Nordh Ordf TCO
- Mats Odell Kommun- och finansmarknadsminister
- Maud Olofsson Näringsminister, vice statsminister
- Carl-Henric Svanberg VD Ericsson
- Lena Treschow Torell VD IVA
- Harriet Wallberg-Henriksson Rektor Karolinska Institutet
- Marcus Wallenberg Ordf Internationella handelskammaren (ICC)
- Olle Wästberg GD Svenska Institutet